Toucheren

Als je in de laatste weken van de zwangerschap komt, is de kans groot dat je meerdere keren getoucheerd wordt. Maar wat is het nu precies en waarom doet een verloskundige dit? Om hier nader bij stil te staan zullen we hieronder kort stilstaan bij het onderwerp toucheren. Hierdoor weet je waar je mee te maken krijgt en dat is natuurlijk erg prettig.

Wat is toucheren?

Toucheren is een medische term voor een inwendig onderzoek waarmee wordt gekeken hoeveel uitsluiting  je als vrouw hebt. Ontsluiting is een proces wat ontstaat tijdens de bevalling onder invloed van weeën. Als dit proces in gang gezet wordt, betekent dit dat de baarmoedermond weker en opgerekt wordt. Daarnaast wordt de baarmoederhals korten en dit proces noemt men in medische termen ook wel verstrijken wat ook van groot belang is tijdens zwangerschap.

Maar waarom toucheert een verloskundige dan precies? Door te toucheren voelt de verloskundige hoeveel centimeter ontsluiting je precies heeft. Dit gebeurt over het algemeen met twee vingers in je vagina te brengen en om vervolgens ronddraaiende bewegingen te maken. De verloskundige maakt hierbij gebruik van een steriele handschoen waardoor de kans op infecties wordt verkleind. Ook gebruikt de verloskundige glijmiddel zodat het inwendige onderzoek makkelijker gaat.

Wat kan je uit toucheren opmaken?

Als een verloskundige aan de slag gaat met het toucheren maken ze altijd duidelijk wat ze gaan doen. Over het algemeen wordt er rekening gehouden met de volgende punten als er wordt getoucheerd:

  • Als eerst wordt er gekeken naar de baarmoedermond. Door een inwendig onderzoek kan het strijken van de baarmoedermond gecontroleerd worden.
  • Over het algemeen meet de verloskundige met haar vingers ook hoeveel centimeter ontsluiting je hebt.
  • Het kan voorkomen dat je tijdens de bevalling de vliezen nog niet zijn gebroken. De verloskundige kan middels toucheren ervoor zorgen dat de vliezen wel zullen breken.
  • Middels deze techniek wordt ook gecontroleerd hoe het hoofdje ligt. Indien nodig wordt de ligging van de baby veranderd.
  • Tot slot is het ook goed om te weten dat een goede indaling van groot belang is. Tijdens een dergelijk inwendig onderzoek controleert de verloskundige of alles goed gebeurd.

Toucheren tijdens de bevalling

Als je aan het bevallen bent zal er gedurende de bevalling ook om de twee tot vier uur getoucheerd worden. Het verschil in duur hangt sterk af van het verloop van de bevalling. Het toucheren tijdens een bevalling is noodzakelijk en heeft meerdere redenen. Hierbij valt te denken aan:

  • Het controleren of de bevalling is begonnen. Als je namelijk ontsluiting hebt, toont dit aan dat je aan het bevallen bent. Dit kan een verloskundige constateren door een inwendig onderzoek.
  • Kijken hoe de ontsluiting zich ontwikkeld. Op basis hiervan kan de verloskundige inschatten welke fase de bevalling zit wat van belang is.
  • Ook wordt er middels toucheren gekeken naar de beslissing voor het innemen van pijnstilling.
  • Daarnaast wordt er middels toucheren ook gekeken of je genoeg ontsluiting hebt om te gaan persen. Dit is namelijk van groot belang omdat de ontsluiting groot genoeg moet zijn.
  • Tot slot kan er middels toucheren ook gekeken worden naar een teken van nood. Zo kan de hartslag van een baby veranderen waardoor het een teken is van nood. Op basis van een inwendig onderzoek kan de verloskundige kijken welke stappen er noodzakelijk zijn. Veelal gebeurt dit door via het hoofdje een druppeltje bloed af te nemen. Op basis van het bloed kan er gekeken worden naar het zuurstofgehalte om te bepalen om een baby direct geboren kan worden

Doet toucheren pijn?

Het toucheren door een verloskundige kan gevoelig zijn omdat er spieren rondom de vagina worden aangespannen. Om deze reden is het van groot belang om tijdens een inwendig onderzoek zoveel mogelijk te ontspannen. Voel jij een wee aankomen? Dan is het goed om dit aan te geven omdat dit de pijn kan versterken. Op basis van jouw constatering kan de verloskundige eventjes wachten met het toucheren. Daarnaast is het ook goed om te melden dat het mogelijk dat je bloed verliest gedurende het onderzoek. Dit is normaal en om deze reden is het goed om je hier niet druk om te maken. Merk jij echter dat je enorm veel bloed verliest? Dan is het gebruikelijk om direct contact op te nemen met de verloskundige.

Winkelwagen