Inleiden bevalling

Als je zwanger bent wordt er meestal gewacht tot je bevalling spontaan aan de gang komt. Echter, kan het in een aantal situaties aan te raden zijn om niet te wachten en om zo snel mogelijk de bevalling in gang te zetten. Dit gebeurt over het algemeen met een inleiding of een keizersnede. Maar wat is inleiden bevalling nu precies? En wat kun je hierbij verwachten? Om hier meer informatie over te verschaffen kun je alles omtrent dit onderwerp op deze pagina vinden.

Wat is inleiden bevalling precies?

Zoals hierboven beschreven gaat een bevalling uit zichzelf bij een normale bevalling. Vaak gebeurt dit als je tussen de 37 en 42 weken zwanger bent. Echter, kunnen er situaties ontstaan waarbij het beter is om niet te wachten tot deze periode. Op basis hiervan kan de gynaecoloog adviseren om eerder de baby te laten bevallen op basis van een kunstmatige bevalling. Men noemt het aanzetten tot een kunstmatige bevalling ook wel inleiden bevalling. Ongeveer 1 op de 5 bevallingen in Nederland worden ingeleid.

Aan welke situaties kun je dan denken?

Maar aan welke situaties moet je denken als je een bevalling moet inleiden? Hieronder hebben we de belangrijkste situaties puntsgewijs uitgelicht zodat je precies weet wanneer er sprake is van het inleiden bevalling.

1. Overtijd

Zoals hierboven beschreven bevalt de vrouw van de baby tussen de 37 en 42 weken. Als je over de 42 weken zwanger bent ben je overtijd. Als je overtijd bent brengt dit risico’s met zich mee voor de baby. Om deze reden wordt er vaak gekozen voor een inleiding op 41 weken waardoor er minder risico’s zullen plaatsvinden dan het afwachten tot een bevalling. Om deze reden krijg je vaak bij 41 weken uitleg over de mogelijkheden tot een bevalling middels inleiden. Als je dit niet wilt kun je altijd nog afwachten tot de natuurlijke bevalling begint, maar de risico’s zijn aanzienlijk aanwezig.

2. Gebroken vliezen zonder weeën

Een andere situatie die denkbaar is, is dat je vliezen breken zonder dat je aan het wezen bent. In dit geval is het noodzakelijk dat je 24 uur moet wachten om te kijken of weeën dan alsnog op gang komt. Mocht dit niet het geval zijn, dan is het beter om een bevalling in te leiden. Als je dit namelijk niet doet wordt de kans op het krijgen van een infectie groter en dat wil je absoluut voorkomen.

3. Vertraging van de groei

Er zijn verschillende redenen denkbaar die kunnen leiden tot groeivertraging in de baarmoeder. Als de verloskundige of gynaecoloog vaststelt dat de baby te klein is, dan is het advies om de baby in te leiden.

4. De gezondheid van de baby

De placenta zorgt ervoor dat je baby voldoende voeding en zuurstof krijgt. Het kan bij sommige vrouwen voorkomen dat de placenta minder goed werkt dan gebruikelijk waardoor de gezondheid van de baby in gevaar kan komen. Over het algemeen kun je dit merken doordat je de baby minder goed voelt bewegen. Voel jij een baby minder goed bewegen? Dan is het goed om een extra onderzoek in te lassen om te kijken wat er aan de hand is.

Vaak wordt hiervoor een echo gebruikt. Een verloskundige kan namelijk middels een echo de grootte van de baby inzien en tevens zien hoeveel vruchtwater aanwezig is in de baarmoeder. Is jouw baby kleiner of groter dan gemiddeld? Dan kan er een advies van de arts komen om de bevalling in te leiden.

5. De gezondheid van jou als moeder

Naast de gezondheid van de baby kan het inleiden ook worden ingezet voor je eigen gezondheid. Een voorbeeld is het hebben van een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap. Men noemt dit in medische termen ook wel een zwangerschapshypertensie. Een zwangerschapsvergiftiging kan ook leiden tot het inleiden van de baby. Over het algemeen wordt er eerst gekeken door de gynaecoloog of een bloeddruk verlagende medicatie kan helpen. Mocht dit niet helpen, dan wordt er vaak overgegaan tot het inleiden van de bevalling.

De stappen van inleiden

Waarschijnlijk ben je nu benieuwd naar de stappen die plaatsvinden als een bevalling wordt ingeleid. Hierbij voelt de verloskundige met twee vingers aan je baarmoedermond. Door dit proces is het mogelijk dat de baarmoedermond zich uiteindelijk kan ontsluiten tot wel 10 centimeter. Over het algemeen worden er drie stappen tijdens het inleiden gebruikt. Deze zullen we hieronder toelichten zodat je een goed beeld hebt van hoe het proces in zijn werk gaat.

1. Voorbereiden van de baarmoedermond

Als eerst moet er gekeken worden naar primen. Dit is een proces dat aanvangt wanneer de baarmoedermond nog stug en dicht is. Met dit proces wordt de baarmoedermond rijp gemaakt. Het is per ziekenhuis verschillend welke technieken ze hiervoor gebruiken. Een van de veelgebruikte manieren is door middel van medicijnen, namelijk prostaglandine. Dit zijn tabletjes die je oraal kunt innemen. Een andere methode is het gebruiken van een ballonkatheter. Na het inbrengen van de katheter wordt de ballon gevuld met steriel water waardoor de baarmoedermond langzaam open gaat.

In een aantal situaties gaat het primen over in natuurlijke weeën. Als dit niet gebeurt, dan wordt er gekeken naar de volgende stap, namelijk het breken van de vliezen.

2. Breken van de vliezen

Als je genoeg ontsluiting hebt, dan kan er gekeken worden naar het breken van de vliezen. Mensen denken over het algemeen dat dit veel pijn doet, maar dat is niet het geval. De verloskundige maakt namelijk een gaatje in de vliezen waardoor de vruchtwater naar buiten stroomt. Zodra het vruchtwater is weggestroomd, wordt het hoofdje van de baby makkelijker tegen de baarmoedermond aangedrukt. Op basis hiervan kan het weeën op gang worden geholpen.

3. Medisch weeën opwekken

In een aantal situaties gebeurd het dat het weeën aanvangt nadat de vliezen worden doorbroken. Echter, krijg je meestal na het breken van de vliezen een infuus wat ervoor zorgt dat het weeën gestimuleerd wordt. Men noemt dit middel ook wel oxytocine. Dit maakt het weeën tevens een stuk krachtiger. Het is echter ook mogelijk dat door een infuus met oxytocine te veel weeën worden ontstaan. Om deze reden is het goed om bij de inleiding continue het hart in de gaten te houden middels een hartfilmpje (CTG).

Inleiden versus natuurlijke bevalling

Als een bevalling wordt ingeleid, vindt dit altijd plaats in het ziekenhuis. Inleiden zwangerschap is dus niet mogelijk als je een thuisbevalling wilt. Voor een thuisbevalling moet er echt sprake zijn van een spontane bevalling.

Zowel een natuurlijke bevalling als het inleiden van een bevalling kunnen problemen bevatten. Bij een ingeleide bevalling zijn de risico’s zover bekend niet groter dan bij een spontane bevalling. Er is echter wel meer kans op medische handelingen zoals het krijgen van een infuus en daarnaast wordt er ook vaker pijnstilling gegeven bij een bevalling dat wordt ingeleid.

Tot slot is het ook goed om te melden dat bij een inleiding zwangerschap de weeën niet op gang komen of dat de ontsluiting niet vordert. In dat geval is het noodzakelijk dat er een kunstverlossing aan de orde komt. Hierbij kun je denken aan een keizersnede. Nederlandse onderzoeken hebben tevens aangetoond dat de kans op een kunstverlossing niet groter is bij een bevalling die is ingeleid. Om deze reden hoef je je hier geen zorgen om te maken.

Shopping Cart